Bảng giá

Chọn gói đầu tư cho bản thân, tiết kiệm 70%
khi sử dụng gói trọn đời

Free

0 ₫

Nghe chép miễn phí trên nền tảng web
Cập nhật bài nghe hàng tuần
Tham gia cộng đồng học tiếng anh với hơn 1000 thành viên

Premium

200.000 ₫

Nghe chép miễn phí trên nền tảng web
Cập nhật bài nghe hàng tuần
Tham gia cộng đồng học tiếng anh với hơn 1000 thành viên
Hỗ trợ mobile app
Tham gia nhóm hỗ trợ riêng cho thành viên trả phí
Miễn phí cập nhật tất cả các tính năng trả phí trong tương lai